Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Rendement Uitgeverij BV te Rotterdam tevens handelend onder de namen Fundament en Fiscaal up to Date.

Rendement Uitgeverij BV, hierna te noemen Rendement is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door de websites van Rendement te gebruiken en door uw persoonsgegevens op te geven gaat u ermee akkoord dat Rendement uw persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Rendement

Rendement waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en Rendement zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Rendement respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites, producten en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde personen binnen Rendement hebben toegang tot de persoonsgegevens. Rendement neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Rendement via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rendement verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Rendement verwerkt:

 • voornaam en achternaam;
 • titel;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • (zakelijke) adresgegevens;
 • (mobiele) telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • functie;
 • titel;
 • bankrekeningnummer;
 • inschrijving vakregister;
 • branche;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • ip-adres;
 • gegevens over uw activiteiten op onze websites.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Algemeen

Rendement verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Rendement.
 • verzenden van e-mailnieuwsbrieven.
 • verzenden van commerciële aanbiedingen.
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • u te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • afleveren van goederen en diensten.
 • analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • uitvoeren van een wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst
 • verdere ontwikkeling en verbetering van de websites, producten en dienstverlening.
 • verrichten van marktonderzoek.
 • optimaliseren van de beveiliging van de websites, producten en dienstverlening en tegengaan van misbruik daarvan
 • waarborgen van interne kwaliteits- en trainingsdoeleinden

Overeenkomsten en bestellingen

Indien u een bestelling plaatst gebruikt Rendement de door u opgegeven persoonsgegevens om de bestelling uit te voeren, u van het verloop op de hoogte houden en de betaling af te wikkelen. De gegevens die Rendement hiervoor verwerkt:

 • naam organisatie;
 • voornaam, voorletters, achternaam, titel, geslacht;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • leveradres en factuuradres;
 • betaalgegevens;
 • functie.

Naast het uitvoeren van de bestelling worden uw gegevens ook gebruikt om u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Rendement en het doen van commerciële aanbiedingen. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

E-mailnieuwsbrieven

Indien u één of meerdere gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden en om u commerciële mails te sturen waarmee wij u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Rendement. U kunt zich hiervoor afmelden met de afmeldlink onderaan deze e-mails. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

Verzoek om informatie

Als u Rendement verzoekt om informatie (zoals catalogi, brochures) toe te zenden, dient u in ieder geval de volgende persoonsgegevens te verstrekken om aan dit verzoek te voldoen:

 • organisatienaam;
 • voornaam, achternaam;
 • e-mailadres.

Deze gegevens worden gebruikt om de informatie naar u toe te zenden. Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt om u commerciële mails te sturen waarmee wij u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Rendement. U kunt zich hiervoor afmelden met de afmeldlink onderaan deze e-mails. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

Toegang tot besloten gedeeltes

Om toegang te krijgen tot besloten gedeelten van de website dient u een account aan te maken. Om een account aan te maken dient u de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • vakgebied waarin u werkzaam bent;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer.

Naast het aanmaken van het account, worden uw gegevens ook gebruikt om u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Rendement en het doen van commerciële aanbiedingen. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Ook worden de door u verstrekte gegevens gebruikt voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de website, producten en dienstverlening.

Opleidingen

Indien u zich heeft ingeschreven voor een opleiding gebruiken wij uw gegevens voor de uitvoer van de overeenkomst en overige praktische zaken rondom deelname aan een opleiding zoals de online tool voor het cursusmateriaal. Uw voor en achternaam worden gedeeld met de docent ten behoeve van aanwezigheidslijsten. Indien er sprake is van een opleiding die afgesloten wordt met een examen, wordt het resultaat van het afgelegde examen of opdracht verwerkt voor statistische en kwaliteitsdoeleinden. Het resultaat en verloop van een opleiding wordt niet gedeeld met uw werkgever tenzij u hiervoor toestemming verleent. Uw gegevens worden ook gebruikt om u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Rendement en het doen van commerciële aanbiedingen. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

Telefoon

Indien u door Rendement telefonisch benaderd wordt met een aanbod, wordt het telefoongesprek opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. Deze gesprekken worden tot maximaal 6 maanden na het gesprek bewaard en daarna uit onze database verwijderd. U wordt hierover gedurende het telefoongesprek geïnformeerd. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u direct hiertegen bezwaar maken.

Bewaartermijn

Rendement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Rendement bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die eerder zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen gegevens eventueel langer anoniem bewaard worden voor statistische doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rendement deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rendement blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De websites van Rendement maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. Rendement gebruikt de cookies ook om het gedrag van klanten op de website te analyseren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de websites geen cookies ontvangt, of via onze cookiemelding uw instellingen aanpassen. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de websites of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van de websites. Voor meer informatie zie de cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Rendement van u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan Rendement:

 • per e-mail: info@rendement.nl;
 • schriftelijk: Rendement Uitgeverij, Postbus 27020, 3003 LA Rotterdam.

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Recht van verzet

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt op de volgende manieren richten aan Rendement:

 • per e-mail: info@rendement.nl.
 • schriftelijk: Rendement Uitgeverij, Postbus 27020, 3003 LA Rotterdam.
 • telefonisch: 010 – 243 39 33.

Privacy beleid van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Rendement zijn verbonden. Rendement aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Rendement adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op rendementuitgeverij.nl. Rendement adviseert dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan Rendement verstrekt.

Vragen

Onze klantenservice helpt u verder als u vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring

Rendement Uitgeverij
Postbus 27020
3003 LA Rotterdam
Telefoon: 010 – 243 39 33
E-mail: info@rendement.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-5-2018.