Aanbieding!

Aan de slag met de CAO

In Nederland vallen de meeste werknemers (meer dan 80%!) onder een collectieve arbeidsovereenkomst: de cao. Cao’s zijn er in allerlei kleuren en smaken: van algemeen verbindend verklaringen tot vrij te volgen cao’s en van minimum-cao’s tot standaard- of zelfs raamcao’s.

Leden van de (centrale) ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en andere medezeggenschapsprofessionals

hebben voortdurend te maken met de cao waaraan hun organisatie is gebonden. Niet alleen omdat in de cao vaak bepalingen zijn opgenomen die direct doorwerken in de dagelijkse praktijk van u en uw collega’s, maar ook omdat veel cao’s de bevoegdheden van uw OR of PVT uitbreiden of juist inperken.

Dit themadossier schetst de basis, het karakter en de inhoud van cao’s en geeft daarnaast praktische handvatten om vanuit de medezeggenschap de cao te gebruiken als kompas.

49,00

Los exemplaar49,00

Los exemplaar

Proefabonnement72,76

Dit themadossier ontvangt u binnen 5 werkdagen. Daarnaast krijgt u nog twee themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Jaarabonnement272,85 136,43

In het eerste jaar ontvangt u met dit tarief 50% korting. Daarna betaalt u €272,85 per jaar. Naast dit nummer ontvangt u nog vijf themadossiers op het moment van verschijnen per post.