Aanbieding!

Arbeid en zwangerschap | OR

Zwangere werkneemsters vormen een bijzondere groep binnen uw achterban: voor hen gelden speciale voorschriften en bijzondere aandachtspunten. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht uw OR op verschillende manieren om de belangen van zwangere werkneemsters goed te behartigen.
Niet alleen moet u de naleving van de voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden bevorderen (artikel 28, lid 1 WOR), maar ook kunt u uw adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht inzetten om goede arbeidsomstandigheden voor de aanstaande en kersverse moeders in uw organisatie te garanderen.

Om te kunnen beoordelen of en in hoeverre het zwangerschaps- en borstvoedingsbeleid van de organisatie en de toepassing daarvan in de praktijk voldoen aan de voorschriften, moet u de regelgeving kennen. Kennis hiervan is ook nodig om concrete voorstellen te kunnen doen aan uw bestuurder om tot eventuele verbeteringen te komen. Dit dossier biedt een overzicht van de huidige wet- en regelgeving voor zwangere werkneemsters, de verplichtingen voor de bestuurder en de werkneemsters zelf en de rol van HR, de arboprofessional en uiteraard de OR.

49,00

Los exemplaar49,00

Los exemplaar

Proefabonnement72,76

Dit themadossier ontvangt u binnen 5 werkdagen. Daarnaast krijgt u nog twee themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Jaarabonnement272,85 136,43

In het eerste jaar ontvangt u met dit tarief 50% korting. Daarna betaalt u €272,85 per jaar. Naast dit nummer ontvangt u nog vijf themadossiers op het moment van verschijnen per post.