Aanbieding!

Arbeid en zwangerschap

Het feit dat een werkneemster zwanger is en (weer) een kind verwacht, is heuglijk nieuws. Tegelijkertijd moet u een aantal zaken in gang zetten, van het voorlichten van de zwangere werkneemster tot het verzorgen van een schone kolfruimte. Maar uw belangrijkste verantwoordelijkheid is dat de werkneemster gedurende haar zwangerschap veilig kan blijven werken en na de bevalling het werk op een gezonde manier kan hervatten. Veel maatregelen die u hiervoor neemt zijn wettelijk geregeld. Wijs ook leidinggevenden op de wet- en regelgeving omtrent arbeids- en rusttijden, gevaren en risico’s op de werkplek en verlof, om te voorkomen dat een werkneemster tegenstrijdige of onvolledige informatie krijgt. Deze wet- en regelgeving en te nemen maatregelen staan voor u op een rij in dit dossier. Dan rest alleen nog de bestelling van de luiertaart!

49,00

Proefabonnement72,76

Dit themadossier ontvangt u binnen 5 werkdagen. Daarnaast krijgt u nog twee themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Jaarabonnement272,85 136,43

In het eerste jaar ontvangt u met dit tarief 50% korting. Daarna betaalt u €272,85 per jaar. Naast dit nummer ontvangt u nog vijf themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Los exemplaar49,00

Los exemplaar