Aanbieding!

Arbowetgeving

Voor u als arboprofessional is de Arbowet de heilige graal. De Arbowet vormt immers het uitgangspunt van uw werkzaamheden. Er staat in wat uw rechten en plichten zijn en wie wat moet doen. Wat zijn de verplichtingen van de werkgever en wanneer is de werknemer aansprakelijk? De toepassing van de Arbowet heeft ook de aandacht van de overheid: de wet wordt regelmatig aangepast aan de eisen van de tijd. De Inspectie SZW is vervolgens belast met de controle en handhaving en heeft een royale vermelding gekregen in de wettekst. Dit dossier neemt u bij de hand en maakt de Arbowet praktisch toepasbaar, zodat u niet hoeft te vrezen voor een bezoek van de Inspectie SZW. Want uiteindelijk heeft de Arbowet hetzelfde doel als u heeft: voor iedereen een gezonde en veilige werkplek tot stand brengen.

49,00

Proefabonnement72,76

Dit themadossier ontvangt u binnen 5 werkdagen. Daarnaast krijgt u nog twee themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Jaarabonnement272,85 136,43

In het eerste jaar ontvangt u met dit tarief 50% korting. Daarna betaalt u €272,85 per jaar. Naast dit nummer ontvangt u nog vijf themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Los exemplaar49,00

Los exemplaar