Balans tussen werk en privé

Vroeger was er een duidelijke scheidslijn tussen werk en privé. Dat is nu wel anders. Het zakelijke en het privéleven lopen in elkaar over. Thuiswerken en tussendoor de kinderen ophalen of vanuit kantoor wat telefoontjes plegen voor de aankoop van uw droomhuis; niemand kijkt er meer van op. De crux is om de balans tussen werk en privézaken te bewaken. Uw werk hoort niet te veel onder uw privéleven te lijden en vice versa.

Er bestaan diverse wetten en regels om te zorgen dat er een evenwicht is tussen uw baan en het thuisfront. Zo kunt u een beroep doen op verlofregelingen als er zich gebeurtenissen voordoen in uw omgeving. Ook kunt u de Wet aanpassing arbeidsduur benutten. Daarnaast kan uw organisatie zelf initiatieven nemen om de werk-privébalans te verbeteren. Denk aan het invoeren van een cafetariamodel, thuiswerken of een flexibele werkplanning. Dit themadossier belicht alle aspecten van de balans tussen werk en privé.

49,00

Los exemplaar49,00

Los exemplaar