Aanbieding!

Basisboek WOR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is het wettelijk kader waarbinnen ondernemingsraden invulling geven aan het medezeggenschapswerk. Zo kent de WOR uw OR een aantal bevoegdheden toe die in de dagelijkse OR-praktijk erg belangrijk zijn. Denk aan het adviesrecht (artikel 25), instemmingsrecht
(artikel 27), informatierecht (artikel 31) en initiatiefrecht (artikel 23). Daarnaast kunnen ook cao’s bevoegdheden toekennen. Negeert uw bestuurder de bevoegdheden van uw OR, dan kan uw OR gebruikmaken van het beroepsrecht (artikel 26 WOR). De OR heeft echter niet alleen rechten en bevoegdheden; er zijn ook plichten. Al deze bevoegdheden geven de OR bijvoorbeeld inzage in en toegang tot gevoelige (bedrijfs)informatie. Vandaar dat de geheimhoudingsplicht van kracht is (artikel 20 WOR). Dit themadossier geeft niet alleen een praktische toelichting op de wettelijke bepalingen maar ook concrete en praktische tips over hoe uw OR zijn rechten en bevoegdheden optimaal kan benutten in samenwerking met de bestuurder.

49,00

Proefabonnement72,76

Dit themadossier ontvangt u binnen 5 werkdagen. Daarnaast krijgt u nog twee themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Jaarabonnement272,85 136,43

In het eerste jaar ontvangt u met dit tarief 50% korting. Daarna betaalt u €272,85 per jaar. Naast dit nummer ontvangt u nog vijf themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Los exemplaar49,00

Los exemplaar