Aanbieding!

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht is één van de machtigste medezeggenschapswapens waarmee een OR kan schermen. Zo kan de bestuurder een hoop regelingen niet opstellen, wijzigen of intrekken zonder de nadrukkelijke toestemming van uw OR. Er zitten echter heel wat haken en ogen aan de instemmingsprocedure. Bestuurder en OR hebben regelmatig discussies of een voorgenomen besluit nu instemmingsplichtig is of niet. Bovendien hebben bestuurders soms de neiging om een loopje te nemen met de wettelijke regels die voor het instemmingsrecht gelden. Met dit dossier weet u waar u aan toe bent!

49,00

Proefabonnement72,76

Dit themadossier ontvangt u binnen 5 werkdagen. Daarnaast krijgt u nog twee themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Jaarabonnement272,85 136,43

In het eerste jaar ontvangt u met dit tarief 50% korting. Daarna betaalt u €272,85 per jaar. Naast dit nummer ontvangt u nog vijf themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Los exemplaar49,00

Los exemplaar