Aanbieding!

Minimumloon

Bij uw werk speelt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) natuurlijk een grote rol. De WML heeft als belangrijkste doelstellingen om iedereen die arbeid verricht van een sociaal aanvaardbare beloning te voorzien en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Hierdoor
heeft u in de praktijk met vele ondergrenzen qua beloning te maken. Denk aan het minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder, dat voor jongere werknemers vanaf 15 jaar en tegenwoordig vallen ook opdrachtnemers onder de reikwijdte van de WML. Uit de administratie van uw onderneming moet blijken dat u iedereen voldoende betaalt.

Dit themadossier zet alle ins en outs rond het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag voor u op een rij. Zoals wanneer u wel en niet met een ondergrens te maken heeft en hoeveel u dan precies minstens moet betalen. Met al deze informatie kunt u de pittige (financiële) gevolgen voorkomen waartoe afwijking van de regels kan leiden!

49,00

Proefabonnement72,76

Dit themadossier ontvangt u binnen 5 werkdagen. Daarnaast krijgt u nog twee themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Jaarabonnement272,85 136,43

In het eerste jaar ontvangt u met dit tarief 50% korting. Daarna betaalt u €272,85 per jaar. Naast dit nummer ontvangt u nog vijf themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Los exemplaar49,00

Los exemplaar