Aanbieding!

(niet) (kunnen) betalen

Als dga betaalt u netjes namens uw bv de verschuldigde belastingen. Doet u dat niet, dan heeft de Belastingdienst de nodige instrumenten in handen om u financieel pijn te doen. Met boetes, rentes, dwangbevelen en openbare verkopen kan de fiscus betaling afdwingen. Dat mag echter niet zomaar. De regels waaraan de Belastingdienst zich moet houden bij het innen van belastingen zijn onderwerp van het zogenoemde ‘formele belastingrecht’. Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd wanneer u uitstel van betaling of kwijtschelding kunt krijgen. Ook is het voor u mogelijk om fouten (zonder nadelige consequenties) te herstellen. Dit dossier biedt u een naslagwerk voor uw communicatie en samenwerking met de fiscus bij het al dan niet op tijd betalen van de belastingen.

49,00

Proefabonnement72,76

Dit themadossier ontvangt u binnen 5 werkdagen. Daarnaast krijgt u nog twee themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Jaarabonnement272,85 136,43

In het eerste jaar ontvangt u met dit tarief 50% korting. Daarna betaalt u €272,85 per jaar. Naast dit nummer ontvangt u nog vijf themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Los exemplaar49,00

Los exemplaar