Aanbieding!

Omgaan met zieke werknemers

Met werknemers in dienst is de kans groot dat zij zich een keer ziek melden. Vaak zijn ze binnen een paar dagen weer beter, maar wat als het langer duurt? U krijgt dan te maken met de Wet verbetering poortwachter en de re-integratieplicht. Vanwege de continuïteit wilt u langdurig verzuim natuurlijk liever voorkomen, dus is het van belang dat u inzet op preventie. Een veilige werkplek is daar ook onderdeel van, want als een werknemer uitvalt omdat u onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen, bent u nog verder van huis. De ondernemingsraad zal ook hameren op een veilige werkplek en die heeft een vinger in de pap als het gaat om ziekteverzuimbeleid.

U merkt het al, ziekte is een complex en veelomvattend onderwerp. Gelukkig kunt u zich tegen allerhande ziektekosten verzekeren. Voor alle andere zaken, zoals met welke wet- en regelgeving u te maken krijgt en hoe u het beste kunt omgaan met ziekteverzuim, vindt u allemaal terug in dit themadossier!

49,00

Proefabonnement72,76

Dit themadossier ontvangt u binnen 5 werkdagen. Daarnaast krijgt u nog twee themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Jaarabonnement272,85 136,43

In het eerste jaar ontvangt u met dit tarief 50% korting. Daarna betaalt u €272,85 per jaar. Naast dit nummer ontvangt u nog vijf themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Los exemplaar49,00

Los exemplaar