Privacy en AVG – Office management

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een ingrijpende wetswijziging. En die heeft ook impact op úw werk. Ineens wordt u geacht te weten wat privacy by design is en moet u voorafgaand aan bepaalde projecten een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren. Geen nood: in dit themadossier leest u alles wat u moet weten over de AVG.

Hoewel de AVG grotendeels overlapt met huidige privacywetten, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), zijn er ook veel nieuwe elementen en subtiele wijzigingen. Zo is de meldplicht datalekken opgegaan in de AVG, maar gelden er net iets andere regels voor het melden van een datalek aan betrokkenen. Sla het boekje in uw handen snel open en begin aan uw les in de AVG-kunde, zodat u niet langer geplaagd bent door privacyvragen.

Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met de specialisten van De IT-Jurist (www.it-jurist.nl, info@it-jurist.nl)

49,00

Los exemplaar49,00

Los exemplaar