Aanbieding!

Privacy en AVG – OR

Binnen veel organisaties heerst enige paniek. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) namelijk écht van toepassing. Hoewel deze Europese privacyregeling al in 2016 in werking trad en organisaties twee jaar de tijd hadden om zich erop voor te bereiden, maken de meeste bestuurders er nu pas echt werk van. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en bevat bestaande én nieuwe regels over wanneer en onder welke voorwaarden het is toegestaan persoonsgegevens te verwerken. Het uitgangspunt van de AVG is dat de privacy moet worden beschermd bij iedere gegevensverwerking. Het raakt dus ook uw OR-werk. Op het invoeren of wijzigen van regelingen over het verwerken van persoonsgegevens van werknemers heeft u immers instemmingsrecht (artikel 27 lid 1k van de Wet op de ondernemingsraden).

Niet voldoen aan de AVG kan uw organisatie duur komen te staan. Niet alleen loopt uw organisatie mogelijk imagoschade op bij overtreding, maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan ook een (eventueel gestapelde) boete opleggen tot maximaal € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet van de organisatie. Dit themadossier vertelt u precies wat de AVG voorschrijft, hoe u ervoor zorgt dat uw organisatie voldoet aan de nieuwe regelgeving en waarop uw OR in het bijzonder moet letten.

Dit themadossier is tot stand gekomen in samenwerking met de specialisten van De IT-Jurist (info@it-jurist.nl, it-jurist.nl)

49,00

Proefabonnement72,76

Dit themadossier ontvangt u binnen 5 werkdagen. Daarnaast krijgt u nog twee themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Jaarabonnement272,85 136,43

In het eerste jaar ontvangt u met dit tarief 50% korting. Daarna betaalt u €272,85 per jaar. Naast dit nummer ontvangt u nog vijf themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Los exemplaar49,00

Los exemplaar