Aanbieding!

Privacy voor werkgevers – HR

Op 25 mei 2018 is het zover, dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG trad in 2016 al in werking, maar sindsdien gold een overgangsperiode van twee jaar. De AVG harmoniseert alle privacywet- en regelgeving binnen de EU en vervangt daarmee de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Hoewel de meeste verplichtingen in de AVG overeenkomen met die uit de WBP, zult u er scherp op moeten toezien of uw organisatie de privacy van werknemers afdoende beschermt. Want de regels rond de verzameling, verwerking en het bewaren van persoonsgegevens zijn aangescherpt onder de AVG. Bovendien gelden er extra verplichtingen, zoals het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming. En wat is de rol van de ondernemingsraad, toezichthouders en andere belanghebbenden? Dit dossier licht voor u alle relevante aspecten van de AVG uit, zodat u kunt voorkomen dat u in de fout gaat.

Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met de specialisten van De IT-Jurist (www.it-jurist.nl, info@it-jurist.nl)

49,00

Proefabonnement72,76

Dit themadossier ontvangt u binnen 5 werkdagen. Daarnaast krijgt u nog twee themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Jaarabonnement272,85 136,43

In het eerste jaar ontvangt u met dit tarief 50% korting. Daarna betaalt u €272,85 per jaar. Naast dit nummer ontvangt u nog vijf themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Los exemplaar49,00

Los exemplaar