Aanbieding!

Privacy voor werkgevers – Arbo

Officieel is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2016 al in werking getreden. Met de AVG is er één Europese regeling op het gebied van privacy voor de hele Europese Unie. De AVG is echter pas van toepassing vanaf 25 mei 2018. Tot die tijd is in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) nog van kracht. De meldplicht datalekken vervalt per 25 mei 2018 ook, maar toch ook weer niet, omdat deze wet dan in de AVG is opgenomen.

De AVG zorgt voor sterkere privacyrechten van personen en legt de verantwoordelijkheid daarvoor meer bij de werkgever. Organisaties moeten kunnen aantonen dat zij de privacy beschermen. Ook de arboprofessional moet de AVG goed kennen. Zo is de AVG onder andere van toepassing op de verwerking van gezondheidsgegevens in het kader van verzuim en re-integratie. En ook uw arbodienstverlener verwerkt bijzondere persoonsgegevens van werknemers van uw organisatie. De maximale boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen zijn vele malen hoger dan onder de WBP. Zorg er dus voor dat u van alle verplichtingen op de hoogte bent.

Dit themadossier is tot stand gekomen in samenwerking met de specialisten van De IT-Jurist (info@it-jurist.nl, www.it-jurist.nl)

49,00

Proefabonnement72,76

Dit themadossier ontvangt u binnen 5 werkdagen. Daarnaast krijgt u nog twee themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Jaarabonnement272,85 136,43

In het eerste jaar ontvangt u met dit tarief 50% korting. Daarna betaalt u €272,85 per jaar. Naast dit nummer ontvangt u nog vijf themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Los exemplaar49,00

Los exemplaar