Strategisch opleiden (Office)

Medewerkers zijn een USP (Unique Selling Point) voor organisaties. Misschien werkt u al tien jaar voor uw huidige werkgever. Dan heeft u veel kennis over de organisatie en haar processen opgedaan. Met strategisch opleiden kan een organisatie de waarde van medewerkers vergroten. Hierbij wordt het personeel zodanig opgeleid dat hun nieuwe vaardigheden, competenties en kennis feilloos aansluiten bij de organisatiedoelstellingen. Zo leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomstbestendigheid van de organisatie.

Maar zo’n vers opgeleide medewerker is ook reuze-interessant voor de concurrent. Uw organisatie moet dus zorgen dat de medewerkers waar in is geïnvesteerd niet zomaar weglopen. In dit themadossier komt u te weten hoe uw organisatie een strategisch opleidingsbeleid opstelt. Ook komt in dit dossier aan bod hoe uw organisatie het succes van het opleidingsbeleid kan meten. Daarmee voorkomt u dat medewerkers zomaar vertrekken nadat er in hun geïnvesteerd is.

49,00

Los exemplaar49,00

Los exemplaar