Aanbieding!

Werkdruk

Veel werknemers werken onder een behoorlijke druk. Dat hoeft geen probleem te zijn zolang die werkdruk niet leidt tot werkstress. De termen ‘werkdruk’ en ‘werkstress’ zijn twee verschillende begrippen en niet uitwisselbaar. Zolang een werknemer de werkdruk aankan en de periode van drukte niet te lang duurt, is er weinig reden tot zorg. Een beetje gezonde spanning kan zelfs tot betere prestaties leiden. Het wordt een ander verhaal als de drukte blijft aanhouden en een werknemer overbelast raakt. Alle werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Daar hoort ook een stressvrije werksituatie bij. Uw bestuurder moet maatregelen nemen om werkstress te voorkomen en tegen te gaan. Uw OR heeft als taak om uw bestuurder te wijzen op zijn zorgplicht voor uw achterban. Artikel 23 WOR geeft de OR het recht alle ‘aangelegenheden die de organisatie betreffen’ ter sprake te brengen in de overlegvergadering met de bestuurder. Zo kunt u werkstress ter sprake brengen bij uw bestuurder. Hij is verplicht met uw OR van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

49,00

Los exemplaar49,00

Los exemplaar

Proefabonnement72,76

Dit themadossier ontvangt u binnen 5 werkdagen. Daarnaast krijgt u nog twee themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Jaarabonnement272,85 136,43

In het eerste jaar ontvangt u met dit tarief 50% korting. Daarna betaalt u €272,85 per jaar. Naast dit nummer ontvangt u nog vijf themadossiers op het moment van verschijnen per post.