Aanbieding!

Ziekte – Arbo

Werknemers moeten hun werk in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen doen. Een goed arbobeleid is daarvoor noodzakelijk. Maar ondanks de nodige preventie kunnen werknemers toch ziek worden. In de meeste gevallen blijft dat beperkt tot een of enkele dagen. Bij langdurig verzuim worden
de zaken complexer. Dan is het extra belangrijk dat de re-integratie door werkgever en werknemer niet stagneert en dat werkhervatting in zicht blijft. Een goed ziekteverzuimbeleid en begeleiding van het re-integratietraject moeten daarvoor zorgen. Daarbij laveert u tussen de belangen van de zieke werknemer, de werkgever en andere partijen, zoals de ondernemingsraad (OR). Die heeft immers ook een flinke vinger in de pap van het arbobeleid.

Dit themadossier fungeert als een gids in de complexe wereld van ziekte en behandelt onderwerpen van aansprakelijkheid bij ziekte tot ziek zijn tijdens de zwangerschap en alles er tussenin!

49,00

Proefabonnement72,76

Dit themadossier ontvangt u binnen 5 werkdagen. Daarnaast krijgt u nog twee themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Jaarabonnement272,85 136,43

In het eerste jaar ontvangt u met dit tarief 50% korting. Daarna betaalt u €272,85 per jaar. Naast dit nummer ontvangt u nog vijf themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Los exemplaar49,00

Los exemplaar