Aanbieding!

Ziekte

Elke organisatie krijgt vroeg of laat te maken met zieke werknemers. Er gelden dan een reeks verplichtingen, zoals de loondoorbetalingsplicht en de re-integratieplicht. Om langdurig verzuim binnen de organisatie te voorkomen, nemen werkgevers diverse preventiemaatregelen, zoals het opstellen van een ziekteverzuimbeleid. Uw OR houdt u een vinger aan de pols en kijkt kritisch naar deze maatregelen. U heeft namelijk instemmingsrecht op het arbobeleid. Bovendien draagt een actieve opstelling van de OR net zo goed bij aan verzuimpreventie als beleid of de arbodienstverlener. Het helpt als u op de hoogte bent van alle rechten en plichten van werknemers én werkgevers rond ziekte. Laat dit themadossier nu perfect zijn om uw kennis op te vijzelen en uw rol als belangenbehartiger te versterken!

49,00

Proefabonnement72,76

Dit themadossier ontvangt u binnen 5 werkdagen. Daarnaast krijgt u nog twee themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Jaarabonnement272,85 136,43

In het eerste jaar ontvangt u met dit tarief 50% korting. Daarna betaalt u €272,85 per jaar. Naast dit nummer ontvangt u nog vijf themadossiers op het moment van verschijnen per post.

Los exemplaar49,00

Los exemplaar