Actualiteiten Privacywetgeving voor werkgevers (AVG)

In mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Iedere organisatie moet vanaf dat moment voldoen aan de strenge Europese richtlijnen die gelden voor de privacy van klant- en personeelsgegevens. Tijdens de training Actualiteiten Privacywetgeving voor werkgevers hoort u wat u moet doen om een datalek van personeelsgegevens te voorkomen. Want een datalek levert een boete op, die kan oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet van uw organisatie. Kom dus snel in actie!

Bij het klikken op de button voor meer informatie over dit evenement verlaat u de webshop en komt u op de pagina van de opleiding of het congres. Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.

655,00