Arbodoelen bereiken

Arbozaken hebben helaas niet altijd de hoogste prioriteit, waardoor u als politieagent moet optreden. Hoe beïnvloedt u het gedrag van collega?s, zodat afspraken en regels wel worden nagekomen? Tijdens de training Arbodoelen bereiken leert u alles over communicatie en effectieve gedragsveranderingen. Met behulp van kernprestatieindicatoren (KPI’s) voor een veilige en gezonde organisatie stelt u een praktisch communicatieplan op. Hiermee buigt u weerstand om naar betrokkenheid voor een gezonde werkplek.

Bij het klikken op de button voor meer informatie over dit evenement verlaat u de webshop en komt u op de pagina van de opleiding of het congres. Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.

655,00