Effectief vergaderen

Werknemers ervaren vergaderingen vaak als saaie en langdradige bijeenkomsten waar het gewenste resultaat niet wordt behaald. Dit heeft onbehandelde agendapunten, afspraken zonder duidelijke opvolging en ongemotiveerde deelnemers tot gevolg. Tijdens de training Effectief vergaderen worden de problemen die optreden bij uw vergaderingen blootgelegd en aangepakt. Goed vergaderen is een kunst die – als de deelnemers deze beheersen – veel resultaat oplevert. Vergaderingen zijn dan efficiënter, effectiever en prettiger voor de deelnemers.

Bij het klikken op de button voor meer informatie over dit evenement verlaat u de webshop en komt u op de pagina van de opleiding of het congres. Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.

655,00