Fraudebestrijding

Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Er zijn allerlei manieren om op papier of digitaal met de administratie te rommelen. Het kan een werknemer zijn die dit doet, maar ook een leverancier of klant. Er kan gefraudeerd worden met belastingen, uitkeringen, BTW, jaarrekeningen, verzekeringen en diploma’s. Tijdens de training Fraudebestrijding hoort u hoe u fraude voorkomt. Ook krijgt u handvatten om fraude aan te pakken als er ondanks de voorzorgsmaatregelen toch fraude in uw organisatie plaatsvindt.

Bij het klikken op de button voor meer informatie over dit evenement verlaat u de webshop en komt u op de pagina van de opleiding of het congres. Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.

655,00