Grip op verzuim

Een zieke werknemer kost u gemiddeld € 250 per dag. Samen met de werknemer bent u verantwoordelijk voor de re-integratie. In de Wet verbetering poortwachter staan uw rechten en plichten. Maar wat mag u van de werknemer verwachten? Welke rol heeft de bedrijfsarts? En wat doet het UWV? Tijdens de training Grip op verzuim hoort u de gevolgen van ziekteverzuim en de wettelijke verplichtingen van u en uw werknemers. Deze eendaagse arbotraining levert u inzicht en kennis op waarmee u grip krijgt op kostbaar ziekteverzuim!

Bij het klikken op de button voor meer informatie over dit evenement verlaat u de webshop en komt u op de pagina van de opleiding of het congres. Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.

655,00