Normalisering ambtenarenrecht (Wnra)

Vanaf 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht en krijgen ambtenaren dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Zij krijgen een arbeidscontract in plaats van een aanstelling en er komen collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) in plaats van rechtspositieregelingen. Ook de ontslagprocedure gaat flink op de schop. De speciale status van ambtenaren blijft wel gelijk en komt in een nieuwe Ambtenarenwet te staan. Deze regels gaan onder andere over de geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen en overige plichten. Tijdens de training Normalisering ambtenarenrecht (Wnra) krijgt u een duidelijk beeld van de komende wijzigingen en wordt u optimaal voorbereid op de nieuwe wetgeving.

Bij het klikken op de button voor meer informatie over dit evenement verlaat u de webshop en komt u op de pagina van de opleiding of het congres. Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.

645,00