OR & Arbeidsvoorwaarden

Bij de totstandkoming en wijziging van arbeidsvoorwaarden speelt de OR een belangrijke rol vanwege het instemmingsrecht. Wanneer geldt dit recht? Wanneer zijn arbeidsvoorwaarden in strijd met de wet? Wanneer en hoe mogen arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) gewijzigd worden? Tijdens de training OR & Arbeidsvoorwaarden hoort u de wettelijke kaders van de meest voorkomende arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregelingen en de mogelijkheid tot eenzijdige wijziging daarvan. Tevens wordt uitgebreid stilgestaan bij de rol van de OR.

Bij het klikken op de button voor meer informatie over dit evenement verlaat u de webshop en komt u op de pagina van de opleiding of het congres. Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.

655,00