OR-jaarverslag

Uw ondernemingsraad is op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wettelijk verplicht om jaarlijks een jaarverslag uit te brengen. Veel ondernemingsraden vinden dit een vervelende en tijdrovende klus. Vooral omdat het niet uw dagelijkse werk is, vergt dit veel tijd en inspanning. Bovendien moet u wel weten wat er allemaal in moet komen te staan. Tijdens de training OR-jaarverslag leert u hoe u een aantrekkelijk en inhoudelijk goed OR-jaarverslag in elkaar zet.

Bij het klikken op de button voor meer informatie over dit evenement verlaat u de webshop en komt u op de pagina van de opleiding of het congres. Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.

655,00