OR & Privacywetgeving (AVG)

Als OR-lid speelt u een belangrijke rol bij de privacy van uw achterban. Uw organisatie is verplicht om correct om te gaan met privacygevoelige informatie. Vanaf mei 2018 worden de regels nog strenger door de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij overtreden kunnen de boetes oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet. Tijdens de training OR & Privacywetgeving (AVG) leert u optimaal gebruik te maken van uw instemmingsrecht bij elke regeling die uw organisatie maakt als het gaat om het verwerken en beschermen van persoonsgegevens!

Bij het klikken op de button voor meer informatie over dit evenement verlaat u de webshop en komt u op de pagina van de opleiding of het congres. Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.

655,00