Privacy van werknemers

Mag een werknemer een drugstest weigeren? Mag de werkgever camera’s op de werkvloer plaatsen om fraude van werknemers aan het licht te brengen? Werknemers hebben recht op hun privacy. Werkgevers mogen dus niet zomaar alles controleren of gegevens over hun personeel verstrekken aan derden. Tijdens de training Privacy van werknemers hoort u wat er wel en niet toegestaan is. Aan de hand van de wet en diverse gerechtelijke uitspraken leert u wanneer de privacy geschonden wordt en wat hiervan voor u de gevolgen zijn.

Bij het klikken op de button voor meer informatie over dit evenement verlaat u de webshop en komt u op de pagina van de opleiding of het congres. Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.

655,00