SBR in de praktijk

Iedere financial heeft te maken met steeds verdergaande en snellere ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie, automatisering en digitalisering van vastleggings- en rapportageprocessen. Binnenkort wordt u (mogelijk) geconfronteerd met de verplichting om jaarrekeningen in SBR-formaat op te stellen. Wat is SBR eigenlijk? Hoe werkt dat in de praktijk? Wat is de rol van de accountant in het SBR-proces? Hoe stelt u een SBR-jaarrekening op? Hoe wordt die jaarrekening gecontroleerd? Hoe vindt de communicatie met de accountant plaats? Hoe levert u een SBR-bericht af bij de uitvragende partij? Wat is de invloed van SBR op uw primaire vastleggingsprocessen? Hoe beperkt u de accountantskosten? Tijdens de training SBR in de praktijk hoort u hier alles over en na afloop weet u precies hoe de ontwikkelingen uw werk beïnvloeden.

Bij het klikken op de button voor meer informatie over dit evenement verlaat u de webshop en komt u op de pagina van de opleiding of het congres. Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.

345,00