Fundament voor OR & Medezeggenschap

Als OR-lid heeft u te maken met allerlei wetten en regels die vaak wijzigen; uiteenlopend van harde OR-onderwerpen tot onderwerpen op het gebied van HR, arbo en financiën.  Uw bestuurder en de werknemers verwachten een goede vertegenwoordiging van de achterban zonder de bedrijfsbelangen uit het oog te verliezen. Met Fundament voor OR & Medezeggenschap beschikt u over honderden artikelen met belangrijke informatie voor uw OR of PVT. In deze digitale kennisbank worden alle relevante wetten en regels én de toepassing ervan in de praktijk in begrijpelijke taal beschreven.

49,00

Proefabonnement49,00

Dit tarief geldt voor de eerste twee maanden. Daarna betaalt u het reguliere tarief van €208,17 per twee maanden.